www.ssps.cz

Tato webová aplikace vznikla v roce 2003 proto, aby se zvýšila obliba práce s počítačem a internetem ve výuce.

Vznikl díky podpoře Ministerstva školství, od kterého naše škola získala grant na realizaci projektu s přispěním Magistrátu hlavního města Prahy.

Na vytvoření se podíleli učitelé Smíchovské střední průmyslové školy.

V roce 2012 prošel systém úpravou programového kódu při zachování stávající funkčnosti, aby mohl být provozován i nadále. Děkujeme za podporu MHMP.

Popis projektu:

Projekt obsahuje databázi otázek ze všech možných oborů. Do databáze otázek mohou přispívat všechny školy, které projeví zájem stát se členy tohoto projektu a na oplátku mohou neomezeně využívat již existující databázi všech otázek.

Z těchto otázek jsou sestavovány testy, které jsou buď veřejně přístupné, nebo jsou přístupné jen přihlášeným zaregistrovaným členům.

Veřejné testy slouží k výuce nebo domácí přípravě studentů.

Neveřejné testy pro registrované členy slouží jako zkušební testy, jejichž výsledky se ukládají do databáze a lze je i zpětně rekonstruovat.

V neveřejné části jsou přístupné i všechny testy veřejné, avšak výsledky těchto testů jsou zaznamenávány a mohou sloužit učitelům k obecnému přehledu o znalostech žáků, případně i o jejich aktivitě při domácí přípravě.

Ze všech otázek mohou učitelé sestavovat testy, které mohou buď tisknout, nebo zadat svým studentům pomocí počítače přes internet.

Podrobnější informace o systému pro zájemce o vstup do tohoto projektu
Přejeme vám, aby se vám s naší E-školou pracovalo příjemně a aby vám přinesla poučení i pobavení.
Učitelé SSPŠ
Pokud narazíte na nějaký problém nebo budete potřebovat poradit jak pracovat s aplikací, kontaktujte administrátora projektu
 
 
 Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, 150 21 Praha 5 534 272 přístupů © IVAHO 2003 - 2018